EINSTUFUNGSTEST – sprawdź swój poziom języka niemieckiego!

Przedstawiamy Wam test kwalifikacyjny, pozwalający ocenić poziom znajomości języka niemieckiego, na którym obecnie jesteście. Składa się on z 30 pytań – uwaga! tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Pytania sprawdzają ogólną wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa.

Rozwiązanie testu i szacowany poziom znajdziecie na końcu.


V
iel Erfolg und Spaß beim Test!


1. _________ kommst du?
a) Woher
b) Was
c) Wie viel
d) Wer


2. Ihr ______ am Wochenende nach Dresden
a) fahren
b) fährst
c) fahrt
d) fährt


3. Petra begrüßt _______ Lehrer.
a) ihrem
b) ihres
c) ihrer
d) ihren


4. Ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr _______.
a) zu
b) bei
c) auf
d) an

5. Alkohol trinke ich nicht, ich rauche auch ______ Zigaretten.
a) nicht
b) ohne
c) keine
d) kein


6. Herr Müller wohnt in Hamburg. ______ hat eine schöne Wohnung.
a) Sie
b) Es
c) Ihr
d) Er


7. Sind das _______ Koffer, Frau Noll?
a) eure
b) ihre
c) Ihre
d) deine


8. Eva hat ihrer Mutter einen Blumenstrauß _________ .
a) bringen
b) gebringen
c) brachte
d) gebracht


9. Letzte Woche ______ mein Umzug.
a) habe
b) hat
c) war
d) ist


10. Klaus kommt nicht, _______ er krank ist.
a) denn
b) das
c) weil
d) dann


11. Ich frage mich, _______ ich den Test bestehe.
a) dass
b) ob
c) wenn
d) —


12. Die ________ Prüfungsaufgaben löse ich gern.
a) interessant
b) interessante
c) interessanten
d) interessantem


13. Das Ergebnis wird am Ende des Tests ________.
a) angezeigt
b) zeigt an
c) anzeigen
d) anzuzeigen


14. Ich freue mich schon ________ das Testergebnis.
a) an
b) auf
c) über
d) vor


15. Die Testaufgaben werden immer ________ .
a) schwierig
b) schwieriger
c) am schwierigsten
d) die schwierigste


16. ________ ich viel gelernt habe, bin ich hier manchmal unsicher.
a) Während
b) Weil
c) Obwohl
d) Indem


17. Wenn ich vorher mehr ______ , dann …
a) lerne
b) lernen würde
c) gelernt habe
d) gelernt hätte


18. Meine Lehrerin hat mir gesagt, dass ich bei Tests immer cool bleiben _________ .
a) kann
b) darf
c) soll
d) will


19. __________ fehlt schon ein bisschen Routine beim Beantworten der Aufgaben.
a) Ich
b) Mich
c) Mir
d) Mit mir


20. ___________ ich nun diesen Teil der Aufgaben gemacht habe, fange ich mit Teil 3 an.
a) Vor
b) Nachdem
c) Wie
d) Solange


21. Das Ticket _______.
a) wurde abgefahren
b) wurde erfahren
c) wurde gebucht
d) wird buchen


22. Ein Fieberthermometer ist ein Instrument, ________ man Fieber misst.
a) zu dem
b) wobei
c) durch das
d) mit dem


23. Dieser Rekord ist ________ .
a) kaum zu überbieten
b) fast zu überboten
c) wenig überbietend
d) gering überbotend


24. _______ höher die Geschwindigkeit, __________ höher der Energieverbrauch.
a) Desto … je
b) Je … je
c) Umso … je
d) Je … desto


25. Er musste __________________________________________.
a) gestern ausnahmsweise mit dem Zug nach Berlin fahren
b) nach Berlin fahren mit dem Zug ausnahmsweise gestern
c) ausnahmsweise nach Berlin gestern mit dem Zug fahren
d) nach Berlin mit dem Zug gestern ausnahmsweise fahren


26. Aus der o.g. Untersuchung __________, dass der durchschnittliche bundesdeutsche
Haushalt stärker als zuvor belastet wird.
a) erhellt
b) ersichtlich
c) geht hervor
d) wird erkannt


27. Diese von Optimismus __________ Aussage kann als charakteristisch für die gegenwärtige
Generation betrachtet werden.
a) erschlossene
b) verfasste
c) offenbarte
d) geprägte


28. Till Eulenspiegel ist der bekannteste _____________ der deutschen Literatur.
a) tausend Sassa
b) tausendsassa
c) Tausendsassa
d) Tausend Sassa


29. ____________ Jahresfrist wird er wieder zurück erwartet.
a) Bis
b) Zum
c) Binnen
d) Zeit


30. Dr.-Ing. Ulrich N. Sinn äußert in seinem vergangene Woche in der „Zeit” erschienenen
Interview, sein Unternehmen ___________ eine völlig neuartige Kombibuchse entwickeln.
a) habe
b) sei
c) werde
d) wäre

Niveau A1 (Anfänger)

Bis etwa 5 richtige Antworten

Niveau A2 (fortgeschrittene Anfänger)

Bis etwa 10 richtige Antworten

Niveau B1 (Fortgeschrittene I)

Bis etwa 15 richtige Antworten

Niveau B2 (Fortgeschrittene II)

Bis etwa 20 richtige Antworten

Niveau C1 (hohes Sprachniveau)

Bis etwa 25 richtige Antworten

Niveau C2 (hohes Sprachniveau bis zu fast muttersprachlicher Kompetenz)

Bis 30 richtige Antworten

Odpowiedzi :

1a

2c

3d

4c

5c

6d

7c

8d

9c

10c

11b

12c

13a

14b

15b

16c

17d

18c

19c

20b

21c

22d

23a

24d

25a

26c

27d

28c

29c

30c


Reklamy

Wakacyjny słownik

Wakacje, czyli lato, wolność, relaks i dużo, dużo więcej…

Jak opowiedzieć o tym, co przeżyliśmy podczas wakacji po angielsku? Przeczytaj 🙂

pakowanie walizek – packing suitcases

wakacje na kajakach – canoeing holiday

kajak – canoe

wiosło – paddle

żeglarstwo – sailing

żaglówka – sail

opalać się – to tan

chodzić brzegiem – walk along the shore

pójść popływać – to have a swim

jazda konna – horse-riding

jazda na rowerze – cycling

chodzenie po górach – trekking

nurkowanie z fajką – snorkelling

wyjechać na biwak – go camping

fotografować – to take photos

impreza  – party

iść na kręgle – go bowling

iść na ryby – go fishing

piesza wycieczka – go hiking

Udanych wakacji!

ARTICLES

Articles, czyli przedimki to bardzo kłopotliwa część mowy  dla większości osób zgłębiających tajniki języka angielskiego 🙂

Spieszymy z pomocą i przedstawiamy krótki i łatwy poradnik, mówiący o tym jak prawidłowo używać przedimków !

1. Przedimek nieokreślony (a/an) stosujemy :

 • gdy osoba lub rzecz nie jest znana,
 • gdy wspominamy o niej po raz pierwszy,
 • nie mamy na myśli konkretnej rzeczy, tylko jakikolwiek obiekt tego typu.

2. Przedimka określonego (the) używamy :

 •  gdy osoba lub rzecz jest znana rozmówcom na podstawie :

1) wiedzy ogólnej (np. the Sun, the President)

2) wiedzy o konkretnej sytuacji ( np. Have you fed the dog? – our dog)

3) wcześniejszego wprowadzenia danego tematu.

ALWAYS USE THE BEFORE

NEVER USE THE BEFORE

 • rzeczy unikalne ( the Earth )

 • nazwy : kin, hoteli, teatrów, muzeów, gazet, instytucji, galerii

 • nazwy : rzek, mórz, oceanów, kanałów, grup wysp i gór, pustyń

 • nazwy instrumentów i tańców

 • nazwiska rodzin ( The Smiths )

 • tytuły ( książę : the Prince of… )

 • najwyższy stopień przymiotnika

 • nazwy zawierające „of” ( the Valley of Summer)

 • słowa : beach, cinema, city, coast, country, earth, ground, jungle, radio, pub, seaside, sky, station, shop, theatre, village, weather, world, library

 • morning, afternoon, evening, weekend

 • only, last, first

 • liczebniki porządkowe

 

 • imiona/nazwiska

 • nazwy : sportów, gier, dni, miesięcy, świąt, kolorów, napoi, posiłków, języków

 • przed nazwami krajów ( wyjątki : united – the USA/the UK, republic – the Republic of China, plural – the Netherlands )

 • przed nazwami miast, ulic, placów, mostów, parków, stacji, pojedynczych gór i wysp, jezior, kontynentów

 • zaimki dzierżawcze (np. my) i liczebniki główne

 • nazwy, w których pierwsze słowo to nazwisko ( John F. Kennedy Airport )

 • słowa „work” i „home”

 • słowa : bed, church, college, court, hospital, prison, school, university – jeśli robi się tam to, do czego te instytycje są przeznaczone, ale :

  „she went to the hospital as visitor „

 • środki transportu : by bus, by car

ENJOY !!!  🙂