Nauka w sieci, czyli jak wykorzystać Internet do nauki języka – przegląd stron

Dzięki kanałowi komunikacji, jakim jest internet, możemy w łatwiejszy i szybszy sposób wykorzystać go w celach edukacyjnych. Zabrzmi to jeszcze lepiej, jeżeli dodamy, że wykorzystanie metod multimedialnych do nauki, sprawia, że efektywniej przyswajamy materiał, który chcemy opanować. Obecnie w sieci znajduje się wiele stron, dzięki którym możemy podszkolić swój język obcy. Które z nich możemy zaliczyć do najbardziej przydatnych? o tym w poniższym tekście.

szkoła języków obcych, wrocławFot. sjcockell

Czytaj więcej

Reklamy

Łamańce językowe (tongue twisters)

Coś na poćwiczenie wymowy 😉 na rozgrzewkę po polsku

Po polsku:

 • Rozrewolweryzowany rewolwerowiec z rozrewolweryzowanym rewolwerem rozrewolweryzował rewolwer rozrewolweryzowanego rewolwerowca.
 • Szła pchła pchnęła pchłę i pchła płakała, że pchła pchłę popchała.
 • W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie, że chrząszcz właśnie brzęczał w trzcinie.
 • Spadł bąk na strąk, a strąk na pąk. Pękł pąk, pękł strąk, a bąk się zląkł.

Czytaj więcej

EINSTUFUNGSTEST – sprawdź swój poziom języka niemieckiego!

Przedstawiamy Wam test kwalifikacyjny, pozwalający ocenić poziom znajomości języka niemieckiego, na którym obecnie jesteście. Składa się on z 30 pytań – uwaga! tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Pytania sprawdzają ogólną wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa.

Rozwiązanie testu i szacowany poziom znajdziecie na końcu.


V
iel Erfolg und Spaß beim Test!


1. _________ kommst du?
a) Woher
b) Was
c) Wie viel
d) Wer


2. Ihr ______ am Wochenende nach Dresden
a) fahren
b) fährst
c) fahrt
d) fährt


3. Petra begrüßt _______ Lehrer.
a) ihrem
b) ihres
c) ihrer
d) ihren


4. Ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr _______.
a) zu
b) bei
c) auf
d) an

5. Alkohol trinke ich nicht, ich rauche auch ______ Zigaretten.
a) nicht
b) ohne
c) keine
d) kein


6. Herr Müller wohnt in Hamburg. ______ hat eine schöne Wohnung.
a) Sie
b) Es
c) Ihr
d) Er


7. Sind das _______ Koffer, Frau Noll?
a) eure
b) ihre
c) Ihre
d) deine


8. Eva hat ihrer Mutter einen Blumenstrauß _________ .
a) bringen
b) gebringen
c) brachte
d) gebracht


9. Letzte Woche ______ mein Umzug.
a) habe
b) hat
c) war
d) ist


10. Klaus kommt nicht, _______ er krank ist.
a) denn
b) das
c) weil
d) dann


11. Ich frage mich, _______ ich den Test bestehe.
a) dass
b) ob
c) wenn
d) —


12. Die ________ Prüfungsaufgaben löse ich gern.
a) interessant
b) interessante
c) interessanten
d) interessantem


13. Das Ergebnis wird am Ende des Tests ________.
a) angezeigt
b) zeigt an
c) anzeigen
d) anzuzeigen


14. Ich freue mich schon ________ das Testergebnis.
a) an
b) auf
c) über
d) vor


15. Die Testaufgaben werden immer ________ .
a) schwierig
b) schwieriger
c) am schwierigsten
d) die schwierigste


16. ________ ich viel gelernt habe, bin ich hier manchmal unsicher.
a) Während
b) Weil
c) Obwohl
d) Indem


17. Wenn ich vorher mehr ______ , dann …
a) lerne
b) lernen würde
c) gelernt habe
d) gelernt hätte


18. Meine Lehrerin hat mir gesagt, dass ich bei Tests immer cool bleiben _________ .
a) kann
b) darf
c) soll
d) will


19. __________ fehlt schon ein bisschen Routine beim Beantworten der Aufgaben.
a) Ich
b) Mich
c) Mir
d) Mit mir


20. ___________ ich nun diesen Teil der Aufgaben gemacht habe, fange ich mit Teil 3 an.
a) Vor
b) Nachdem
c) Wie
d) Solange


21. Das Ticket _______.
a) wurde abgefahren
b) wurde erfahren
c) wurde gebucht
d) wird buchen


22. Ein Fieberthermometer ist ein Instrument, ________ man Fieber misst.
a) zu dem
b) wobei
c) durch das
d) mit dem


23. Dieser Rekord ist ________ .
a) kaum zu überbieten
b) fast zu überboten
c) wenig überbietend
d) gering überbotend


24. _______ höher die Geschwindigkeit, __________ höher der Energieverbrauch.
a) Desto … je
b) Je … je
c) Umso … je
d) Je … desto


25. Er musste __________________________________________.
a) gestern ausnahmsweise mit dem Zug nach Berlin fahren
b) nach Berlin fahren mit dem Zug ausnahmsweise gestern
c) ausnahmsweise nach Berlin gestern mit dem Zug fahren
d) nach Berlin mit dem Zug gestern ausnahmsweise fahren


26. Aus der o.g. Untersuchung __________, dass der durchschnittliche bundesdeutsche
Haushalt stärker als zuvor belastet wird.
a) erhellt
b) ersichtlich
c) geht hervor
d) wird erkannt


27. Diese von Optimismus __________ Aussage kann als charakteristisch für die gegenwärtige
Generation betrachtet werden.
a) erschlossene
b) verfasste
c) offenbarte
d) geprägte


28. Till Eulenspiegel ist der bekannteste _____________ der deutschen Literatur.
a) tausend Sassa
b) tausendsassa
c) Tausendsassa
d) Tausend Sassa


29. ____________ Jahresfrist wird er wieder zurück erwartet.
a) Bis
b) Zum
c) Binnen
d) Zeit


30. Dr.-Ing. Ulrich N. Sinn äußert in seinem vergangene Woche in der „Zeit” erschienenen
Interview, sein Unternehmen ___________ eine völlig neuartige Kombibuchse entwickeln.
a) habe
b) sei
c) werde
d) wäre

Niveau A1 (Anfänger)

Bis etwa 5 richtige Antworten

Niveau A2 (fortgeschrittene Anfänger)

Bis etwa 10 richtige Antworten

Niveau B1 (Fortgeschrittene I)

Bis etwa 15 richtige Antworten

Niveau B2 (Fortgeschrittene II)

Bis etwa 20 richtige Antworten

Niveau C1 (hohes Sprachniveau)

Bis etwa 25 richtige Antworten

Niveau C2 (hohes Sprachniveau bis zu fast muttersprachlicher Kompetenz)

Bis 30 richtige Antworten

Odpowiedzi :

1a

2c

3d

4c

5c

6d

7c

8d

9c

10c

11b

12c

13a

14b

15b

16c

17d

18c

19c

20b

21c

22d

23a

24d

25a

26c

27d

28c

29c

30c


Wakacyjny słownik

Wakacje, czyli lato, wolność, relaks i dużo, dużo więcej…

Jak opowiedzieć o tym, co przeżyliśmy podczas wakacji po angielsku? Przeczytaj 🙂

pakowanie walizek – packing suitcases

wakacje na kajakach – canoeing holiday

kajak – canoe

wiosło – paddle

żeglarstwo – sailing

żaglówka – sail

opalać się – to tan

chodzić brzegiem – walk along the shore

pójść popływać – to have a swim

jazda konna – horse-riding

jazda na rowerze – cycling

chodzenie po górach – trekking

nurkowanie z fajką – snorkelling

wyjechać na biwak – go camping

fotografować – to take photos

impreza  – party

iść na kręgle – go bowling

iść na ryby – go fishing

piesza wycieczka – go hiking

Udanych wakacji!

ARTICLES

Articles, czyli przedimki to bardzo kłopotliwa część mowy  dla większości osób zgłębiających tajniki języka angielskiego 🙂

Spieszymy z pomocą i przedstawiamy krótki i łatwy poradnik, mówiący o tym jak prawidłowo używać przedimków !

1. Przedimek nieokreślony (a/an) stosujemy :

 • gdy osoba lub rzecz nie jest znana,
 • gdy wspominamy o niej po raz pierwszy,
 • nie mamy na myśli konkretnej rzeczy, tylko jakikolwiek obiekt tego typu.

2. Przedimka określonego (the) używamy :

 •  gdy osoba lub rzecz jest znana rozmówcom na podstawie :

1) wiedzy ogólnej (np. the Sun, the President)

2) wiedzy o konkretnej sytuacji ( np. Have you fed the dog? – our dog)

3) wcześniejszego wprowadzenia danego tematu.

ALWAYS USE THE BEFORE

NEVER USE THE BEFORE

 • rzeczy unikalne ( the Earth )

 • nazwy : kin, hoteli, teatrów, muzeów, gazet, instytucji, galerii

 • nazwy : rzek, mórz, oceanów, kanałów, grup wysp i gór, pustyń

 • nazwy instrumentów i tańców

 • nazwiska rodzin ( The Smiths )

 • tytuły ( książę : the Prince of… )

 • najwyższy stopień przymiotnika

 • nazwy zawierające „of” ( the Valley of Summer)

 • słowa : beach, cinema, city, coast, country, earth, ground, jungle, radio, pub, seaside, sky, station, shop, theatre, village, weather, world, library

 • morning, afternoon, evening, weekend

 • only, last, first

 • liczebniki porządkowe

 

 • imiona/nazwiska

 • nazwy : sportów, gier, dni, miesięcy, świąt, kolorów, napoi, posiłków, języków

 • przed nazwami krajów ( wyjątki : united – the USA/the UK, republic – the Republic of China, plural – the Netherlands )

 • przed nazwami miast, ulic, placów, mostów, parków, stacji, pojedynczych gór i wysp, jezior, kontynentów

 • zaimki dzierżawcze (np. my) i liczebniki główne

 • nazwy, w których pierwsze słowo to nazwisko ( John F. Kennedy Airport )

 • słowa „work” i „home”

 • słowa : bed, church, college, court, hospital, prison, school, university – jeśli robi się tam to, do czego te instytycje są przeznaczone, ale :

  „she went to the hospital as visitor „

 • środki transportu : by bus, by car

ENJOY !!!  🙂

 

Naucz się, tak jak lubisz.

Co w sercu, to na języku, czyli powiedzonko o wydźwięku raczej negatywnym. Używamy go, gdy chcemy wytknąć komuś małe nieokiełznanie 😉 Jednak możemy na nie spojrzeć nieco inaczej, zwłaszcza rozpatrując ja w kontekście posługiwania się językiem obcym. Któż z nas, uczących się języków, nie chciałby płynnie artykułować swoich myśli? Prawdopodobnie wszyscy 🙂 Zasiadamy więc do nauki słówek, zazwyczaj idzie dobrze, jednak zdarza się, że czasami nawet przelatująca mucha wydaje się być dla nas ciekawsza? Znamy to, a owszem! Z tego powodu postanowiliśmy zaprezentować Wam kilka naszych sprawdzonych sposobów nauki języków, z nimi nuda Wam nie straszna!

Po pierwsze fiszki. Sposób równie nieskomplikowany, co ciekawy. W dodatku mobilny, małe karteczki ze słówkami możesz zabrać ze sobą praktycznie wszędzie. Sama metoda polega na zapamiętywaniu zagadnienia poprzez odczytanie i powtórzenie treści znajdującej się na fiszce. W następnym etapie losujemy kolejną i zaczynamy od początku. Plusem fiszek jest również to, że gotowe, zakupione w sklepach, przeważnie podają też przykładowe zdanie, w którym użyte jest słówko. Oczywiście jest to nasz sposób, możesz go urozmaicać, dostosowywać do własnych potrzeb.

Metoda do wykorzystania w domu, czyli naklejania karteczek ze słówkami na różne przedmioty. Plusem rozwiązania jest to, że nie wymaga ono od nas dużego zaangażowania, po jakimś czasie nowe słówka tak nam się opatrzą, że same zostaną w pamięci.

Oczywiście słówek można uczyć się również poprzez ich wielokrotne przepisywanie lub powtarzanie. Dla sprawdzenia siebie możemy zrobić to tak: zapisujemy słówka do nauki na kartce, a następnie powtarzamy lub przepisujemy zaczynając od samej góry listy. Jeśli pomylimy się przy którymś słówku albo nie pamiętamy go zupełnie zaczynamy od początku listy, over and over again! 😉

Tworzenie mapy myśli, z angielskiego mind maps. To metoda, przy której wykorzystujemy skojarzenia. Wybieramy jeden obszar tematyczny, przykładowo wolność. Od słówka głównego wyprowadzamy powiązane z nim wyrażenia. Spoglądając na rozbudowaną mapę utrwalamy nowe słówka właściwie bez wysiłku.

Jeśli pracujesz przy komputerze, lub po prostu spędzasz dużo czasu korzystając z dobrodziejstw z niego płynących możesz zapisać się do newsleterra, np. na stronie www.ang.pl. Po pozostawieniu swojego adresu e-mail codziennie otrzymujemy wiadomość z jednym słówkiem – słówko na dziś. Po roku, korzystając tylko z tej metody, poznajemy 365 nowych zwrotów 🙂

Słuchanie piosenek, oglądanie filmów, czy czytanie książek w obcym języku to sposoby dzięki którym nauka będzie prawdziwą przyjemnością! Jeżeli w nauce lubisz używać swojej wyobraźni polecamy Ci metodę polegającą na wyobrażaniu sobie słówek, np.: „objects at home”. Wyrażenia, które same wybieramy, na pewno łatwiej wchodzą nam do głowy, a przecież między innymi o to chodzi 🙂

The last but not least – sposób bardziej nowoczesny, czyli nagrywanie słówek na MP3. Jeśli szybko tracisz koncentrację, słówka można przeplatać innymi nagraniami. Nowe wyrażenia same wchodzą do głowy – sprawdzone 🙂

Miłej i owocnej nauki!

Deutsch ist einfach!

W dzisiejszych czasach znajomość języków obcych jest niezwykle ważna. Dodatkowo, umiejętność posługiwania się wieloma językami jest niezwykle ceniona i przydatna, na przykład przy poszukiwaniu dobrej pracy.

Oto 5 najważniejszych powodów, dlaczego warto zacząć naukę języka niemieckiego już dziś !

 • Niemiecki jest najczęściej używanym językiem w Unii Europejskiej. Czy wiecie, że jest to język ojczysty 100 milionów mieszkańców Europy? Język niemiecki należy do dziesięciu najczęściej używanych języków na świecie ! Dodatkowo, język niemiecki jest drugim, zaraz po angielskim, językiem najczęściej używanym w Internecie.
 • Dzięki znajomości niemieckiego możesz bez problemu studiować w Niemczech. Niemieckie uniwersytety cieszą się świetną opinią, wysokim poziomem nauczania oraz niskimi kosztami w porównaniu do innych europejskich uczelni. W Niemczech jest ponad 340 uczelni wyższych
 • Język niemiecki pomoże Ci w znalezieniu pracy, dzieki temu zyskasz znacznie większe szanse na rynku pracy.  Na naszym rodzimym rynku mamy do czynienia z wieloma niemieckimi firmami, które przykładają ogromną wagę do znajomości języka niemieckiego.
 • Kultura niemiecka jest niezwykle ciekawa i różnorodna. Goethe, Schiller, Bach, Beethoven, Nietzsche czy Einstein – to właśnie oni byli obywatelami tego kraju. Znając język niemiecki możesz zgłębiać tajniki kultury oraz doświadczyć nowych wrażeń.
 • Niemcy są również bardzo ciekawym krajem pod względem turystycznym –  33 miejsca i pomniki zajmują pozycje na liście światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Każde z tych miejsc oraz oczywiście wiele innych wartych jest zobaczenia! Dzięki znajomości języka nie będziecie mieli żadnego problemu podróżując po wielu europejskich krajach, m.in. Austrii, dużej części Szwajcarii, Luksemburgu, Lichtensteinie, niektórych regionach Włoch, Belgii czy też Francji.

Gorąco zachęcamy do nauki!