ARTICLES

Articles, czyli przedimki to bardzo kłopotliwa część mowy  dla większości osób zgłębiających tajniki języka angielskiego 🙂

Spieszymy z pomocą i przedstawiamy krótki i łatwy poradnik, mówiący o tym jak prawidłowo używać przedimków !

1. Przedimek nieokreślony (a/an) stosujemy :

 • gdy osoba lub rzecz nie jest znana,
 • gdy wspominamy o niej po raz pierwszy,
 • nie mamy na myśli konkretnej rzeczy, tylko jakikolwiek obiekt tego typu.

2. Przedimka określonego (the) używamy :

 •  gdy osoba lub rzecz jest znana rozmówcom na podstawie :

1) wiedzy ogólnej (np. the Sun, the President)

2) wiedzy o konkretnej sytuacji ( np. Have you fed the dog? – our dog)

3) wcześniejszego wprowadzenia danego tematu.

ALWAYS USE THE BEFORE

NEVER USE THE BEFORE

 • rzeczy unikalne ( the Earth )

 • nazwy : kin, hoteli, teatrów, muzeów, gazet, instytucji, galerii

 • nazwy : rzek, mórz, oceanów, kanałów, grup wysp i gór, pustyń

 • nazwy instrumentów i tańców

 • nazwiska rodzin ( The Smiths )

 • tytuły ( książę : the Prince of… )

 • najwyższy stopień przymiotnika

 • nazwy zawierające „of” ( the Valley of Summer)

 • słowa : beach, cinema, city, coast, country, earth, ground, jungle, radio, pub, seaside, sky, station, shop, theatre, village, weather, world, library

 • morning, afternoon, evening, weekend

 • only, last, first

 • liczebniki porządkowe

 

 • imiona/nazwiska

 • nazwy : sportów, gier, dni, miesięcy, świąt, kolorów, napoi, posiłków, języków

 • przed nazwami krajów ( wyjątki : united – the USA/the UK, republic – the Republic of China, plural – the Netherlands )

 • przed nazwami miast, ulic, placów, mostów, parków, stacji, pojedynczych gór i wysp, jezior, kontynentów

 • zaimki dzierżawcze (np. my) i liczebniki główne

 • nazwy, w których pierwsze słowo to nazwisko ( John F. Kennedy Airport )

 • słowa „work” i „home”

 • słowa : bed, church, college, court, hospital, prison, school, university – jeśli robi się tam to, do czego te instytycje są przeznaczone, ale :

  „she went to the hospital as visitor „

 • środki transportu : by bus, by car

ENJOY !!!  🙂

 

Reklamy